Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jelka