Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9-2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka