Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka