Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 93/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TTSK č. 75/2021 o poskytovaní štipendií z rozpočtu TTSK na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK v znení VZN TTSK č. 85/2023 (župné štipendiá)