Zápisnica z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 08.12.2022

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2144/2022

Prílohy