Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 22.11.2022

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 1. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1966/2022

Prílohy