Preskočiť na obsah

Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých – MUDr. Dagmar Szakácsová

Adresa
Zdravotné stredisko, Jelka, Hlavná ulica
Kategória
Zdravotnícke služby

Lekár: MUDr. Dagmar Szakácsová

Zdravotné sestry: Katarína Némethová, Renáta Süllová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 07:00 – 08:00 – odbery
08:00 – 08:30- podávanie injekcií
08:30 – 10:00 – ordinácia – preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia – nie chorí pacienti
08:30 – 09:00 – súrne prípady
10:00 – 11:00 – bez objednania – akútny pacienti, vybavovanie telefonátov a sms
11:00 – 13:00 – objednaní pacienti
13:00 – 15:00 – administratíva
Utorok 07:00 – 08:00 hod. odbery
08:00 – 08:30 – podávanie injekcií
08:30 – 10:00 – ordinácia – preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia – nie chorí pacienti
08:30 – 09:00 – súrne prípady
10:00 – 11:00 – bez objednania – akútny pacienti, vybavovanie telefonátov a sms
11:00 – 13:00 – objednaní pacienti
13:00 – 14:00 – administratíva
Streda 07:00 – 08:00 – odbery
08:00 – 08:30 – podávanie injekcií
08:30 – 10:00 – ordinácia – preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia – nie chorí pacienti
08:30 – 09:00 – súrne prípady
10:00 – 11:00 – bez objednania – akútny pacienti, vybavovanie telefonátov a sms
od 12:00 – posudková komisia
Štvrtok 10:00 – 12:00 – administratíva
12:00 – 12:30 – podávanie injekcií
12:30 – 14:00 – ordinácia – preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia – nie chorí pacienti
12:30 – 13:00 – súrne prípady
14:00 – 15:00 – bez objednania – akútny pacienti, vybavovanie telefonátov a sms
15:00 – 16:00 – objednaní pacienti
Piatok 07:00 – 08:00 – odbery
08:00 – 08:30 – podávanie injekcií
08:30 – 10:00 – ordinácia – preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia – nie chorí pacienti
08:30 – 09:00 – súrne prípady
10:00 – 11:00 – bez objednania – akútny pacienti, vybavovanie telefonátov a sms
11:00 – 13:00 – objednaní pacienti

Oznam pre pacientov:

  • Prednosť majú objednaní pacienti
  • Pacienti budú na vyšetrenie objednávaný formou sms
  • Akútny neobjednaní pacienti budú vyšetrený až po vyšetrení objednaných pacientov iba do konca ordinačných hodín
  • Telefonické konzultácie a sms správy sa vybavujú v čase od 10:00 – 11:00 hod., iba počas tejto vymedzenej hodiny bude mobilný telefón dostupný
  • Lieky, ktoré si objednávate formou sms, alebo vložením do poštovej schránky, si môžete vyzdvihnúť z lekárne do 24 hod.

  • VšZP nevyžaduje výmenný lístok pri žiadnej preventívnej prehliadke definovanej v zákone 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Toto pravidlo platí aj pre preventívnu prehliadku u gastroenterológa a preventívnu prehliadku u urológa. Správne vykázanú prevenciu v súlade so zmluvnými podmienkami Vám VšZP uhradí bez toho, aby poistenec mal výmenný lístok od svojho všeobecného lekára

Citovaný zákon definuje okruh poistencov s nárokom na preventívnu prehliadku a ich periodicitu nasledovne:

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom

Okruh poistencovpoistenci vo veku nad 50 rokov: u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia
Periodicitaraz za 10 rokov, pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za 5 rokov

Preventívna urologická prehliadka

Okruh poistencov muži od 50. roku veku: muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve
Periodicita raz za 3 roky, raz za 3 roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA ‹= 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve

Stiahnite si aplikácie do Vašich mobilných telefónov (každú svoju zdravotnú poisťovňu) a budete vedieť, kedy máte predpísaný liek! Viac informácii a link na tieto mobilné aplikácie nájdete tu:

Telefón
0905 975 195