Preskočiť na obsah

Kultúra

bea

Beáta Mészárosová 

Kultúrna referentka

Aktivity v kultúrnom dome

Pondelok
9.00-10.00Jóga pre seniorov (zodpov.: Marianna Szabóová)
17.00-18.00Spevokol: „Strieborná Jeseň“ (zodpov.: Etelka Czinegeová)
19.00-21.00Stretnutia spevákov ľudových piesní (zodpov.:Anna Farkas)
19.00 Stretnutia vedenia miestnej organizácie Csemadoku
Utorok 
13.00 – 16.00Hudobná škola: klavír, spev – Alexander Csabi, Dezider Hollósy
18.15 – 20.00Jóga (zodpov.: Andrea Baráth)
Streda
13.00-16.00Hudobná škola:klavír – Ladislav Bertók
16.00-17.00Moderný tanec (zodpov.: Alexandra Kissová)
17.00-18.00Moderný tanec (zodpov.: Alexandra Kissová)
19.00   Stretnutia spevákov populárnych piesní (zodpov.: Beáta Mészárosová)
19.00 Dychový súbor (zodpov.: Tamás Horváth) ,
Totalica (zodpov.:  Tamás Horváth)
Štvrtok
08.30-11.00Baby Club Jelka (zodpov: Veronika Hartlová)
13.00-16.00Hudobná škola: klavír, gitara – Alexander Csabi, Arpád Hrotko
19.00-21.00Citarový súbor Pengettyű  (zodpov.: Krisztina Némethová)
 Piatok
17.00-19.00Autoškola Vojtech Jurík
18.00  Folklórny tanec (zodpov.: Mária Szabó, Julianna Szakál)
19.00    Dychový súbor (zodpov.:Tamás Horváth)  ,
Totalica (zodpov.: Tamás Horváth)
Sobota
14.00-17.00Klub dôchodcov (zodpov.:Jozef Kovács)

Obecná knižnica je denne otvorená od 10:00 do 16:00 hodiny.

V kultúrnom dome sa organizujú rôzne kultúrne udalosti, ako: koncerty, divadelné predstavenia, spevácke večery, literárne besedy, tvorivé dielne pre deti.

Kontakt:

  • 031/7876 110 (Kultúrny dom)
  • mail: kultura@jelka.sk