Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 28.09.2022

Zverejnené 28.9.2022.

1/
Vážení obyvatelia!
Tento týždeň sa začali prípravné práce opráv ciest v našej obci. Zajtra, dňa 29. septembra 2022, sa začnú rekonštrukčné – výkopové práce na ulici: Slaná dolina. Prosíme obyvateľov ulice Slaná dolina, aby svoje autá preparkovali z ulice, alebo dali do dvora. Žiadame obyvateľov obce, aby jaz-dili opatrne a ohľaduplne a počítali s prípadnými obmedzeniami. (Budeme Vás priebežne informo-vať.)
Ďakujeme za pochopenie!

2/
Dávame na vedomie psičkárom, že obec umiestnila pre psičkárov sáčky na psie exkrementy ku smetným košom. Tieto sáčky sú pri zastávke pri škole, pri škôlke, pri zastávke na Dunajskej ulici a pred miestnym kultúrnym domom. Pekne prosíme psičkárov, aby kvôli čistote v našej obci aj ich využívali. Ďakujeme.

3/
Slovenská agentúra životného prostredia v rámci plánu obnovy poskytuje príspevok na obnovu rodinných domov. Príspevok môžete použiť na zateplenie domu, strechy, výmenu okien a iné opatrenia. Najbližšia regionálna kancelária, kde vám odborne poradia je v Bratislave na Prievozskej ulici 4 v budove Appolo BC 2. Viac informácií sa dozviete na webstránke www.obnovdom.sk alebo telefonicky na bezplatnej Zelenej linke 0800 144 440

4/
Žiadame obyvateľov Jelky, ktorí ešte nezaplatili za rok 2022 dane z nehnuteľností, dane za psov a poplatky za smeti, aby svoje záväzky voči obci vyrovnali čím skôr.

5/
Komunitné centrum Jánovce Vás pozýva na tvorivé dielničky, ktoré sa uskutočnia tradične každú stredu, teda aj dňa 28.09.2022 od 15:30 hod. v miestnom kultúrnom dome v Jelke.

6/
Hydinárska farma zo Zlatých Moraviec oznamuje obyvateľom, že prijíma objednávky na 7 a 10 mesačné nosnice, cena za kus je od 3,50 – 4,50 €, na 18 týždňové mládky nosnice, kačice na výkrm o váhe 3,5 kg: cena za 1 kus je 9,99 €. Dovezené budú v piatok /30.09.2022/ až do domu. Objednávky prijímajú na telefónnom čísle: 0908 827 132.