Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  05.10.2023

Zverejnené 5.10.2023.

1/

Starosta obce Jelka, Ing. Gabriel Kiš, obecné zastupiteľstvo, miestna organizácia CSEMADOKu a miestne kultúrne stredisko srdečne pozýva obyvateľov na spomienkovú oslavu z príležitosti výročia násilnej deportácie a vysídlenia našich spoluobčanov, ktorá sa uskutoční 5. októbra, vo štvrtok, o 18.00 hodine pred kultúrnym domom. Každého srdečne očakávame.

2/

Združenie rodičov pri MŠ Vás pozýva na ŠARKANIÁDU, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2022 v sobotu so začiatkom od 9:00 do 13.00 hodiny v areáli miestneho športového ihriska. Príďte aj Vy rozveseliť jesennú oblohu farebnými šarkanmi! Čaká na Vás lákavé občerstvenie a  skvelý program, ako maľovanie na tvár, rodinné fotenie a tombola. Každého srdečne očakávajú!

3/

MUDr. Šišák, gynekológ, oznamuje občanom, že od 6. 10 2023 do 13. októbra 2023 vrátane, nebude ordinovať. V akútnych prípadoch ho bude zastupovať MUDr. Kosler, v Sládkovičove.

4/

Prevádzkovateľ rybníka Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch oznamuje záujemcom, že usporiada rybárske preteky na FEEDER, ktoré sa uskutočnia dňa 21. októbra 2023, v sobotu od 7:00 do 16:00 hodiny. Registrácia je možná v bufete Lotos Lake alebo na t.č. 0905 605 661. O občerstvenie a športový zážitok bude postarané. Každého srdečne očakávajú!

5/

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. informuje občanov o dočasnej zmene cestovných poriadkov na linkách 658 a 659 od pondelka, 9.10.2023 až do odvolania (predpoklad 2-3 týždne).

6/

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva obyvateľov na vykonanie celoplošnej deratizácie v termíne od 16.10.2023 do 19.11.2023, na  reguláciu živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs.

Preto:

– fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

– fyzické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené vyššie.

– objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.