Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  15.01.2024

Zverejnené 15.1.2024.

1/

Obecný úrad upozorňuje obyvateľov, že v prípade, ak  u nich v roku 2023 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k svojim nehnuteľnostiam (napr. kúpa, predaj, dedičstvo),  tak sú povinní podať nové daňové priznanie na obecnom úrade do 31. januára 2024.  Ak zmena nastala v dôsledku kúpnopredajnej zmluvy, tak nové daňové priznanie musí podať aj bývalý, aj nový vlastník nehnuteľnosti.  K daňovému priznaniu je potrebné priložiť výpis z listu vlastníctva.

Aj tie osoby, ktoré v minulom roku dostali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, musia taktiež podať nové daňové priznanie.

Obyvateľom, ktorým zahynul pes, alebo majú nového psa majú tiež nahlásiť zmenu.

2/

Dovoľujeme si upozorniť všetkých prevádzkovateľov nevýherných hracích strojov a predajných automatov napr. kávové automaty, automaty na sladkosti, alebo na bagety, loptičky že daňová povinnosť sa na nich vzťahuje. Z tohto dôvodu žiadame týchto prevádzkovateľov, aby na obecnom úrade v Jelke podali daňové priznanie a splnili si svoju daňovú povinnosť – uhradili daň.

Smútočný oznam: 15.01.2024

1/

Vážení občania!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás opustil Jozef Podolszky. Pohreb zosnulého bude dňa: 17.01.2024, v stredu o 13.00 hodine v rímskokatolíckom kostole, v Jelke.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej
rodine.