Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  17.01.2024

Zverejnené 17.1.2024.

1/

Obecný úrad upozorňuje obyvateľov, že v prípade, ak  u nich v roku 2023 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k svojim nehnuteľnostiam (napr. kúpa, predaj, dedičstvo),  tak sú povinní podať nové daňové priznanie na obecnom úrade do 31. januára 2024.  Ak zmena nastala v dôsledku kúpnopredajnej zmluvy, tak nové daňové priznanie musí podať aj bývalý, aj nový vlastník nehnuteľnosti.  K daňovému priznaniu je potrebné priložiť výpis z listu vlastníctva.

Aj tie osoby, ktoré v minulom roku dostali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, musia taktiež podať nové daňové priznanie.

Obyvateľom, ktorým zahynul pes, alebo majú nového psa majú tiež nahlásiť zmenu.

2/

Dovoľujeme si upozorniť všetkých prevádzkovateľov nevýherných hracích strojov a predajných automatov napr. kávové automaty, automaty na sladkosti, alebo na bagety, loptičky že daňová povinnosť sa na nich vzťahuje. Z tohto dôvodu žiadame týchto prevádzkovateľov, aby na obecnom úrade v Jelke podali daňové priznanie a splnili si svoju daňovú povinnosť – uhradili daň.

3/

Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 19.1.2024 (v piatok)  so začiatkom o 17:00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil. Ponúkajú aj výcvik na osobný automobil s automatickou prevodovkou. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov.

Bližšie informácie o kurzoch Vám poskytnú na tel. čísle: 0903 46 22 43, alebo osobne v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu medzi 17:00-18:00 hodinou.

Všetkých záujemcov srdečne očakávajú!

4/

Firma IZO-PLAST z Vlčian ponúka kvalitné plastové okná a dvere zo 6 komorového nemeckého profilu za veľmi výhodné ceny. K namontovaným oknám sú žalúzie a sieťky zdarma. Pre dôchodcov je aj montáž okien bezplatná. Ďalej ponúka vonkajšie plastové, celohliníkové a zetkové rolety a garážové brány. Informovať sa môžete na t. čísle 0905 145 572.

Smútočné oznamy: 17.01.2024

1/

Vážení občania!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás opustil Jozef Podolszky. Pohreb zosnulého bude dňa: 17.01.2024, v stredu o 13.00 hodine v rímskokatolíckom kostole, v Jelke.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej
rodine.

2/

Vážení občania!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 71 rokov nás opustil Rudolf Halász. Pohreb zosnulého bude dňa: 19.01.2024, v piatok o 13.00 hodine v rímskokatolíckom kostole, v Jelke.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej
rodine.