Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  19.06.2024

Zverejnené 19.6.2024.

1/

Milí darcovia, občan Jelky súrne potrebuje krv skupiny 0 negat.

Leží v nemocnici v Galante. Pri darovani prosíme nahlásiť meno, pre Ravasz Ján, nar. 1948.

V mene rodiny vopred ďakujeme každému za pomoc.

2/

Vážení občania!

V tomto roku sa obecný deň uskutoční 22. júna, v sobotu na námestí našej obce. Detské atrakcie môžu naše deti využiť od 14.00 do 21.00 hodiny. Deti sa môžu zabaviť na nafukovacích atrakciách, vyskúšať drevené hračky, ale nájdu tu aj maľovanie na tvár a tvarovanie postavičiek z farebných balónov.

Hlavný program sa začína o 17.00 hodine. V programe sa predstavia deti z našich škôl, tanečný súbor Hip-hop, folklórny súbor Malmos, spevokol Strieborná jeseň, jelčianski dychovkári a hudobná skupina Totalica. Hviezdami večera budú spevácke duo – manželia Bódiovci z Maďarska, ktorí vystúpia o 20.00. Ďaľším hosťom večera bude známy slovenský raper, Majk Spirit. Jeho vystúpenie začne o 21.00.

Očakávame Vás s bohatým občerstvením a bohatou tombolou. Tombolové lístky si môžete zakúpiť už od 16.00 hodiny do 18.00 hodiny. Príďte sa zabaviť a zažiť príjemný letný večer. Každého srdečne očakávame.

Zároveň Vás upozorňujeme, že počas podujatia, presnejšie od 14.00 hodiny bude cesta od križovatky: Mierová – Vŕbová, až po podnikateľský inkubátor uzatvorená.

3/

Vážení občania !

Leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie.

Zhodnocuje sa práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody.

Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky.

Vážení rodičia !            

Obraciame sa na aj vás, na rodičov maloletých detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Veď  malí výmyseľníci neraz konajú tak, že ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia, ktorí dohliadnete na ich konanie.

Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilovinách.

Odporúčame najmä:

Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí  so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek,

Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek, nepoverovať  maloleté deti ich  nákupom,

Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.

Vážení občania, milí rodičia !    

Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zníženiu požiarovosti v období letných poľnohospodárskych prác a nežiadúcim morálnym a ekonomickým stratám.

V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.

Smútočné oznamy: 19.06.2024

1/

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 14 rokov nás opustila Laura Szabóová. Pohreb zosnulej bude dňa 20. júna 2024 (vo štvrtok) o 13:00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

2/

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 75 rokov nás opustil Jozef Márton, bývalý občan z Jelky . Pohreb zosnulého bude dňa 20. júna 2024 (vo štvrtok) o 16:00 hodine v cintoríne vo Veľkých Úľanoch. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

3/

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 83 rokov nás opustil Ladislav Németh. Pohreb zosnulého bude dňa 21. júna 2024 (v piatok) o 13:00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.