Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  20.03.2024

Zverejnené 20.3.2024.

1/

Tohto roku vyhlasujeme na 23. marca (sobotu) Veľké jarné upratovanie obce. Poprosíme všetkých obyvateľov, aby si pri tejto príležitosti upratali priestory pred svojimi domovmi, pozametali, upravili zeleň… proste dali všetko do poriadku tak, ako to robievali aj naši rodičia či starí rodičia. Je to krásny zvyk a gesto, že nám nie je jedno v akom prostredí žijeme, že nám záleží na našej obci, na spolužití i na susedoch. Je výborné zapojiť aj svoje deti, aby si tento zvyk osvojili – aby pretrval aj po ďalšie generácie. Minulý rok sme si všimli, že niektoré domácnosti pomáhali svojim starším susedom. Bolo skvelé vidieť, že sused rád pomôže susedovi. Pevne veríme, že toto krásne gesto bude zaužívané čoraz viac. Zároveň organizujeme veľké upratovanie aj v extraviláne obce (poľné cesty, remízky, cesty z obce a pod.).

Zraz dobrovoľníkov bude v sobotu o 8:00 hodine na námestí Ilka, pri obecnom úrade v Jelke. O občerstvenie bude postarané!

2/

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR VYHLASUJE: NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU  v jarnom období. Vzhľadom k častému výskytu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy, lístia a ihličia,  hasiči dôrazne upozorňujú obyvateľov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Každý je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa:

právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom

– vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám z a k a z u j e najmä:

– fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

3/

Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 22 .3.2024 (v piatok)  so začiatkom o 17:00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil. Ponúkajú aj výcvik na osobný automobil s automatickou prevodovkou. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov.

Bližšie informácie o kurzoch Vám poskytnú na tel. čísle: 0903 46 22 43, alebo osobne v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu medzi 17:00-18:00 hodinou.

Všetkých záujemcov srdečne očakávajú!

4/

Oros Csaba, súkromný podnikateľ oznamuje obyvateľom, že dňa 21. marca 2024, /vo štvrtok/ otvára novú predajňu Kvety – darčeky na Hlavnej ulici, v budove bývalej ,,starej Jednoty˝.

Každého srdečne očakáva.