Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  22.03.2024

Zverejnené 22.3.2024.

1/

Tohto roku vyhlasujeme na 23. marca (sobotu) Veľké jarné upratovanie obce. Poprosíme všetkých obyvateľov, aby si pri tejto príležitosti upratali priestory pred svojimi domovmi, pozametali, upravili zeleň… proste dali všetko do poriadku tak, ako to robievali aj naši rodičia či starí rodičia. Je to krásny zvyk a gesto, že nám nie je jedno v akom prostredí žijeme, že nám záleží na našej obci, na spolužití i na susedoch. Je výborné zapojiť aj svoje deti, aby si tento zvyk osvojili – aby pretrval aj po ďalšie generácie. Minulý rok sme si všimli, že niektoré domácnosti pomáhali svojim starším susedom. Bolo skvelé vidieť, že sused rád pomôže susedovi. Pevne veríme, že toto krásne gesto bude zaužívané čoraz viac. Zároveň organizujeme veľké upratovanie aj v extraviláne obce (poľné cesty, remízky, cesty z obce a pod.).

Zraz dobrovoľníkov bude v sobotu o 8:00 hodine na námestí Ilka, pri obecnom úrade v Jelke. O občerstvenie bude postarané!

2/

Vážení občania, dňa 23. marca 2024 sa konajú Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Oznamujeme obyvateľom, že v prípade potreby je možné požiadať o prenosnú urnu pre občanov, ktorí sa nevedia dostaviť do volebnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, v deň konania volieb vo svojom volebnom okrsku.

3/

Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 22 .3.2024 (v piatok)  so začiatkom o 17:00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil. Ponúkajú aj výcvik na osobný automobil s automatickou prevodovkou. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov.

Bližšie informácie o kurzoch Vám poskytnú na tel. čísle: 0903 46 22 43, alebo osobne v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu medzi 17:00-18:00 hodinou.

Všetkých záujemcov srdečne očakávajú!

4/

Oros Csaba, súkromný podnikateľ oznamuje obyvateľom, že dňa 21. marca 2024, /vo štvrtok/ otvára novú predajňu Kvety – darčeky na Hlavnej ulici, v budove bývalej ,,starej Jednoty˝.

Každého srdečne očakáva.

5/

Kamenárstvo Čapucha Stone ponúka kompletné náhrobné kamene, jednohroby, dvojhroby a urnové hroby. Ponúka kompletnú rekonštrukciu starých hrobov a obnovu písma. Dnes od 12:10 do 13:10 hodiny pred cintorínom pri vchode majiteľ prijíma osobne objednávky alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0917 624 158.

6/

Podnikateľ Anton Karás oznamuje obyvateľom, že dnes u p. Pavla Strichovanca na Mierovej ulici, vedľa budovy Obecného úradu od 12:20 hodiny bude predávať 9 mesačné sliepky nosnice, cena za kus: 3,50€.

7/

SPP – distribúcia oznamuje občanom,že v dňoch 16.3.-17.3 2024 a 23.3.-24.3.2024 v čase od 9:00-18:00 sa uskutoční v obci odpočet spotreby plynu pre všetkých dodávateľov plynu pôsobiacich na území SR. 

Dňa 23.3. ulice Trhová,Hlboká,Štermenská,Chrenová,Nová cesta,Štrková,Jamová,Ružová dolina.

Dňa 24.3. ulice Stoličná,Slaná dolina,Veľká,Stodolová,Hviezdoslavova,Štúrova,Petöfiho,Sládkovičova,Jókaiho,Gregorovitsová, Fábryho.

Žiadame občanov, aby sprístupnili (odomkli) svoje plynomery poprípade zaslali fotografiu plynomeru na telefónne číslo uvedené na ozname, ktorý si z dôvodu nezastihnutia nájdu v schránke. Nahlasovať stavy je možné do 25.3.2024

Ďakujeme za spoluprácu.