Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  25.10.2023

Zverejnené 25.10.2023.

1/

Oznam od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante:

Vážení občania!

Vykurovacie obdobie je jedným z rizikových časových období počas roka sprevádzaným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Zo štatistík o príčinách vzniku požiarov vyplýva, že najčastejšími príčinami sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha a nevyhovujúci technický stav vykurovacích telies. Častými príčinami sú tiež nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. 

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať ich kontrolu a dbať o dodržiavanie protipožiarnych pravidiel:

Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály.

Inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.

Zabezpečte kontrolu komínových telies pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Vykurovacie telesá inštalujte na nehorľavých podložkách, a to spôsobom určeným výrobcom. 

Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob.

Nepoužívajte horľavé kvapaliny  k rozkurovaniu  v  lokálnych  spotrebičoch  na pevné palivo  (najmä benzín, petrolej, acetón atď.).

V blízkosti vykurovacích telies dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť pri skladovaní horľavých materiálov.

Udržiavajte poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach.

Používajte vykurovacie telesá len v dobrom technickom stave.

Nenechávajte v prevádzke  a bez dozoru spotrebiče, ktoré si vyžadujú trvalý dozor (bez automatickej regulácie).

Vážení občania, nepodceňujte vyššie uvedené podmienky a len starostlivým  dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch.

Dôsledné zabezpečovanie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás všetkých, môžu znížiť riziko vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny.

2/

Firma IZO-PLAST z Vlčian ponúka kvalitné plastové okná a dvere zo 6 komorového nemeckého profilu za veľmi výhodné ceny. K namontovaným oknám sú žalúzie a sieťky zdarma. Pre dôchodcov je aj montáž okien bezplatná. Ďalej ponúka vonkajšie plastové, celohliníkové a zetkové rolety a garážové brány. Informovať sa môžete na t. čísle 0905 145 572.

3/

Hydinárska farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice a sliepky. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle: 0908 827 132. Objednaná hydina bude dovezená 27.10.2023 (v piatok) až do domu objednávateľovi.