Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 27.04.2023

Zverejnené 27.4.2023.

1/

Obec Jelka oznamuje obyvateľom, že na  zbernom mieste zabezpečuje zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín ( ďalej len „nebezpečné odpady“) a to v dňoch 28. a 29.4.2023  t.j. v piatok a v sobotu.

V týchto dňoch môžete odovzdať:

– farby, laky, obaly (obalom sa rozumie vyprázdnený obal-sudy, plechovice, bandasky a iné, v ktorých boli farby rozpúšťadlá, lieh a pod.)

– rozpúšťadlá

– motorové oleje  ( nie jedlé, len motorové, prevodové, hydraulické)

– pesticídy

Upozorňujeme obyvateľov, že zber je určený výhradne pre občanov Jelky a to fyzické osoby nepodnikateľov a nie pre firmy.

Ďalej upozorňujeme, že na zberné miesto môžu vstupovať iba obyvatelia našej obce. Vstup na zberné miesto je zakázané neplatičom.

Tekuté odpady  sa nemôžu prelievať, obaly s obsahom tekutých látok musia byť zaistené tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k vyliatiu ich obsahu.

Odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe, nepreberáme!

2/

Obec Jelka a DHZ Jelka Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v sobotu, 29. apríla 2023, od 15.00 hodiny na námestí Ilka. Podujatie spestrí detský folklórny tanečný súbor Malmos. Pre deti sme pripravili zábavný hrací park, maľovanie na tvár, hravé učenie z poľovníckej kapsy, skladanie figúrok z balónov. Cigánska pečienka sa bude predávať už od 9.00 hodiny, popoludní Vás čakajú vynikajúce šišky, trdelník, zmrzlina a rôzne nápoje.

3/

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda, Mierová 960/18, Jelka oznamuje rodičom/zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 02.05.2023, 03.05.2023 a 04.05.2023 v hospodárskej časti materskej školy od 9.00 do 13.00 hodiny. Tlačivá a dôležité informácie nájdete na webovej stránke materskej školy.

4/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 28. 4.2023, t.j. v piatok obecný úrad bude otvorený len do 9.30 hodiny. Ďakujeme za pochopenie.

5/

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Bližšie informácie nájdete na webovej sídle obce.

6/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 29.4. 2023, v sobotu od 10.00 do 14.00 hodiny súkromný podnikateľ Marek Drotár bude vykonávať v obci výmenu separovaného papiera za hygienické potreby. Výmena separovaného papiera pred obecným úradom bude prebiehať od 10.00 do 10.30 hodiny.

Smútočný oznam: 27.04.2023

1/

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 68 rokov nás opustil Jozef Kvarda. Pohreb zosnulého sa začína dňa 28.04.2023, (v piatok), o 10:00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.