Preskočiť na obsah

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a k spaľovaniu horľavých látok na voľnom priestranstve

Zverejnené 10.4.2024.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vydalo pre občanov pokyny na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a k spaľovaniu horľavých látok na voľnom priestranstve.

Pre stiahnutie opatrení kliknite sem:

Prispejte aj Vy k zníženiu požiarovosti v našom okrese! V rámci preventívno-výchovnej činnosti prikladáme link na video:

https://fb.watch/r2nGWAME6L/

Milí občania !

Jar so sebou prináša teplé a suché počasie, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí. Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbanlivosť človeka, neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, vypaľovanie suchej trávy či fajčenie v prírode. Všetci občania sú povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba, svoje okolie, majetok ale aj prírodu.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante upozorňuje na dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a občanov týmto vyzýva, aby :

 −  nevypaľovali trávu ani iné suché porasty

 − nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť

 −  nefajčili v lesoch

 − na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň priamo v lese

 − aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili

Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je možné uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 331 €.

Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa k prírode zodpovedne.