Preskočiť na obsah

Gaudeamus igitur…

Zverejnené 29.6.2024.

Kategória

Rozlúčka s deviatakmi

Každý rok sa deviataci koncom školského roka stretávajú na malej slávnosti, na ktorú ich pozýva Obec Jelka pri príležitosti ukončenia školskej dochádzky v Základnej škole slovenskej a v Základnej škole Lipóta Gregorovitsa. Dňa 27. a 28. júna sme na obecnom úrade privítali našich deviatakov, pekne vyobliekaných mladých ľudí, aby tu slávnostne ukončili jednu životnú etapu. Pán starosta im poďakoval za vzornú reprezentáciu tunajšej školy i našej obce, nezabudol pripomenúť úctu a vďačnosť voči bývalým učiteľom a rodičom a taktiež hrdosť na svoju rodnú obec. Povzbudil ich k úspešnému štartu do ďalšej životnej cesty, ktorú absolvujú  na stredných školách a poprial im veľa šťastia a optimizmu.

Milí lúčiaci sa deviataci, prajeme vám, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových, dobrých kamarátov a aby každý z vás našiel svoje šťastie!