Preskočiť na obsah

Inštalácia meračov rýchlosti

Zverejnené 6.10.2022.

Kategória

Naša obec získala grant na podporu zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v našej obci od Nadácie Allianz. Aj vďaka tejto podpore pribudli v našej obci dva nové informatívne merač rýchlosti. Oba boli inštalované na Školskej ulici, ktorá je z pohľadu dopravy najfrekventovanejšou cestnou komunikáciou v našej obci. Je to cesta č.510, cesta druhej triedy.

Vďaka týmto meračom rýchlosti pozitívne vplývame na vodičov a upozorňujeme ich na prekročený rýchlostný limit v obci.

Aj touto cestou ďakujeme Nadácii Allianz za grant, ktorý prispel k zvýšeniu bezpečnosti cestnej dopravy v našej obci.

Viac o Nadácii Allianz:

Nadáciu Allianz založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. v roku 2008. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov.

Zámerom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, prispievať k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie,  podporovať výskum v oblasti dopravnej nehodovosti, pomáhať pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a podporovať ich uplatňovanie, podporovať vzdelávanie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre všetky vekové kategórie, iniciovať a podporovať informačné kampane na zlepšovanie dopravného správania všetkých účastníkov cestnej premávky a spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami pri maximalizácii pozitívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky.

Svoj účel plní Nadácia Allianz poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby; podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s vyššie uvedenými aktivitami  a spoluprácou s orgánmi štátnej správy.