Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostu obce

Zverejnené 1.1.2023.

Kategória

Vážení občania, milí Jelčania.

Na prelome rokov zvyčajne hodnotíme ten končiaci rok a dávame si predsavzatia a želania do nového. Dovoľte mi, aby som sa pri tejto príležitosti k vám krátko prihovoril.

Predchádzajúce roky, keď celý svet vrátane nás zachvátila pandémia, sme čelili novým a ťažkým výzvam. Myslím, že sme nakoniec obstáli veľmi dobre, aj keď musíme uznať, že tá ťažká doba izolácie, strachu a obmedzení zanechala v celej spoločnosti nezmazateľnú stopu. Aj keď si to neradi pripúšťame, zmenilo sa naše zmýšľanie, správanie i hodnoty. Zostali sme viac uzavretí. Do popredia sa častejšie dostáva slovo „Ja“ namiesto slova „MY“.

Dnes je už za nami aj rok 2022, do ktorého sme vstupovali so želaním uvoľnenia striktných pravidiel a opätovného otvorenia spoločnosti. To sa aj stalo a ja som za to v mene nás všetkých veľmi vďačný. No nebol to rok, ktorý by sa dal nazvať prechádzkou ružovou záhradou. Máme za sebou turbulentný rok plný prekvapení, prekážok a nových výziev. Mnohým z nás sa tento rok isto vryje do pamäti na dlhú dobu. Najviac asi kvôli vojne, ktorá vypukla začiatkom roka u našich susedov na Ukrajine. Stalo sa niečo, o čom sme si mysleli, že sa v našich končinách už nikdy nezopakuje. Človek si počas obdobia pokoja a blahobytu neuvedomuje, aká tenká je hranica medzi mierom a vojnou. Preto si to musíme pripomínať, vážiť si a prispievať každý svojou troškou k pokojnému životu, tolerancii a harmonickému spolužitiu. Vojna a uvalené sankcie zapríčinili lavínu zdražovania všetkých tovarov a služieb, čo sa negatívne dotklo každej jednej rodiny i obce samotnej. Čakajú nás opäť veľké výzvy, ale som si istý, že ich spoločne zvládneme.

Z pohľadu života v našej obci bol minulý rok úspešný. Realizovali sme množstvo projektov, obnôv či rekonštrukcií. Posúvame sa vpred, rozvíjame sa, skrášľujeme, obnovujeme všetko čo je potrebné a možné. Tento rok sa konali komunálne voľby. Ich výsledok je všetkým známy a ja by som sa aj pri tejto príležitosti veľmi rád poďakoval všetkým občanom, ktorí boli voliť. Ďakujem za opätovné vyslovenie dôvery mojej osobe na post starostu obce. Veľmi si to vážim. Môžem vás uistiť, že budem aj naďalej vykonávať túto funkciu poctivo s najlepším vedomím a svedomím tak, aby sa naša obec rozvíjala a aby sa v nej žilo stále lepšie a lepšie.

Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým občanom, dobrovoľníkom, poslancom obecného zastupiteľstva, podnikateľom, zamestnancom obce, dobrovoľným hasičom, športovým klubom, organizáciám, našim učiteľkám a učiteľom, miestnym lekárom, partnerom a spolupracovníkom za všetko, čo pre našu obec počas minulého roku robili, za ich pomoc a spoluprácu. Veľmi si to vážime!

Dnes stojíme na začiatku nového roka. Sme plní očakávaní, čo nám prinesie. Dovoľte mi zaželať Vám do roku 2023 najmä pevné zdravie. Chcem nám všetkým popriať, aby bol tento rok úspešný, a aby bol rokom spokojnosti, harmónie a prosperity. Zároveň nám všetkým prajem, aby sa v našich životoch a medziľudských vzťahoch opäť častejšie používalo slovo „MY“ namiesto slova „JA“. Hlavne preto, lebo nikdy nevieme, čo nám budúcnosť priveje do cesty, ale spoločne sa prekážky vždy prekonávajú oveľa ľahšie a „MY“ spoločne sme oveľa silnejší ako jednotlivec.

Prajem vám všetkým v roku 2023 ešte raz veľa zdravia, šťastia, pokoja a radosti.

Šťastný nový rok 2023!

Ing. Gabriel Kiš

starosta obce