Preskočiť na obsah

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2023)

Zverejnené
22. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2024 − 9. marca 2024
Kategória

Obec Jelka v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2023).

Prílohy