Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelka na 1. polrok 2023

Zverejnené
22. novembra 2022
Kategória

HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE   JELKA

NA I.  POLROK  2023

Prílohy