Preskočiť na obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na 2. polrok r. 2023

Zverejnené
30. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2023 − 28. júna 2023
Kategória

Hlavná kontrolórka obce Jelka podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok r. 2023, o ktorom sa bude hlasovať na najbližšom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Prílohy