Preskočiť na obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jelka na 2. polrok 2024