Preskočiť na obsah

Oznámenie o podanom odvolaní proti oznámeniu o začatí stavebného konania, výzve na doplnenie podkladov a prerušeniu stavebného konania „Distribučná sústava_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV SO 01 – Nové VN Káblové vedenie (podzemná trasa)s UOK, SO 02 – Nová kiosková transformačná stanica, SO 03 – Nové NN káblové vedenie (podzemná trasa) a rekonštrukcia vzdušného NN vedenia, PS 01 – Kiosková TS technológia“