Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnené
8. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 440/2023

Prílohy