Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
5. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. septembra 2022 − 19. septembra 2022
Kategória

Pre: Miroslav Sirota, Mierová 959/17, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka od 05.09.2022 do 22.09.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 05.09.2022Zvesené:

V Jelke dňa 05.09.2022

Ing. Gabriel Kiš

starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.