Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
10. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. októbra 2022 − 24. októbra 2022
Kategória

Pre: Július Mezei, trvale bytom Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Od: Exekučný úrad
Pod číslom: OcÚJE-1747/2022

Menovaný si môže „Oznámenie o uložení zásielky“ prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Zásielku si menovaný môže prevziať na pobočke Slovenskej pošty v Jelke na adrese Hlavná 51, Jelka od 29.09.2022. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vyvesené: 10.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 10.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.