Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí, výzva na doplnenie dokladov a rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 293/31 a 293/43 k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka