Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 7. novembra 2022
Kategória

Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

24. 10. 2022  trvalý pobyt občanovi:


  Adriána Mikitová,  nar.19.01.1996

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec  JELKA.

                                                                                                   Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                         starosta    

Prílohy

Žiadne prílohy.