Oznámenie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku „Galanta“.

Zverejnené
12. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2023 − 26. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 844/2023

Prílohy