UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zverejnené
27. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2023 − 3. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 560/2023

Prílohy