Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na pozemkoch parc. č. 681/5 a 681/3 k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka