Verejná vyhláška: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na pozemkoch parc. č. 681/5 a 681/3 k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka

Zverejnené
20. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2023 − 4. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-534/2023

Prílohy