Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 293/31 a 293/43 k. ú. Nová Jelka