Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „EKODVOR JELKA – priestory pre triedený nie nebezpečný odpad“ na pozemku p. č. 726/2 k. ú. Nová Jelka