Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2016

Zverejnené
31. júla 2016
Kategória

Prílohy