Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2024, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce Jelka, Zmeny a doplnky č. 2