Zápisnica z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 16.03.2023

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. marca 2023
Kategória

Prílohy