Zápisnica z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 04.04.2023

Zverejnené
14. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 669/2023

Prílohy