Zverejnenie všeobecného záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Zverejnené
23. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. augusta 2022 − 6. septembra 2022
Kategória

Prílohy