Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Obec Jelka oznamuje, že dňa 25.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – agát biely v počte 1 ks s obvodom kmeňa 80 cm

26.02.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 24.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 1 ks s obvodom kmeňa 42 cm

26.02.2020

Obec Jelka oznamuje, že dňa 24.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 10 ks s obvodmi kmeňa od 80 do 90 cm

26.02.2020
Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.....

26.02.2020

Obec Jelka oznamuje, že dňa 24.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – smrek obyčajný v počte 2 ks s obvodom kmeňa 40 cm a 50 cm a borovica lesná v počte 3 ks s obvodmi kmeňa 40 cm a 60 cm

24.02.2020

v roku 2019 sme zaviedli niekoľko opatrení na stabilizovanie odpadového hospodárstva v našej obci. Vďaka zavedeniu týchto nových opatrení, sa nám podarilo znížiť množstvo odvezeného komunálneho odpadu z obce o viac ako 300 ton/rok. Najväčšiu zásluhu na tejto úspore malo ...

02.02.2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

28.01.2020

- novinky e-mailom
 

 

Počasie Jelka online