Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

07.11.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky ...

07.11.2019

Zverejňujeme voličom z našej obce elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 prostredníctvom pošty. Záujemcov žiadame, aby svoju žiadosť o voľby poštou posielali na adresu: pam@jelka.sk

29.10.2019
Týmto zvolávam 3. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 14.11.2019 /štvrtok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom: 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice ....

28.10.2019

Obec Jelka podľa § 27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

28.10.2019
19.októbra sme v našej obci zorganizovali jesenné remeselnícke trhy spojené s kreatívnym predpoludním pre deti. Kreatívne práce majú vždy veľký úspech u detí a nebolo to ináč ani tentokrát. Mali možnosť popustiť uzdu svojej fantázie a vo veľkej sále si ...

28.10.2019

Aj tento rok usporiadame tradičné jesenné trhy v areáli kultúrneho domu. Na trhoch si môžete zakúpiť remeselnícke výrobky, domáce dobroty, jesenné ....

15.10.2019
Jedná sa o nebezpečného škodcu orechových stromov. Základným príznakom prítomnosti vrtivky orechovej patria vpichy na šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok. Okolo vpichov dochádza k farebným zmenám, šupka postupne hnedne až sčernie. V miestach

08.10.2019

- novinky e-mailom
 

 

Počasie Jelka online