Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Stavebník Mgr. Andrej Kolesík, bytom Borodáčová 4, 821 03 Bratislava, podal dňa 25.02.2021 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o dodatočné stavebné povolenie začatej stavby „Rekreačný objekt, sklad náradia a mólo“.

05.05.2021
V článku nájdete požiadavky spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. na zber plastov.

05.05.2021

Oznamujeme vám, že v dňa 08.05.2021 budeme testovať na COVID-19 na jednom mobilom odberovom mieste (MOM) v našej obci, a to v MOM – Kultúrny dom. MOM – Požiarna zbrojnica a MOM - Základná škola budú zatvorené.

04.05.2021
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1. 4. do 31. 10. 2021.

04.05.2021


Obec Hrnčiarovce nad Parnou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracvného miesta riaditeľa základnej školy s materskou školou s predpokladaným nástupom od 01.08.2021

27.04.2021

- novinky e-mailom


 

Počasie Jelka online