Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

18.06.2021

Pozývame vás na úvodnú online tlačovú konferenciu projektu KORENE, ktorý sa bude konať dňa 17.6.2021 o 14:00 prostredníctvom aplikácie MS Teams.

16.06.2021

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante vyšetruje aktuálny prípad oklamanej 70-ročnej seniorky z Galanty, ktorú neznáma osoba pripravila o viac ako 8 000 €.

16.06.2021
Vážení obyvatelia, od 01.07.2021 spoločnosť Slovak Lines a. s. mení cestovné poriadky ma prímestských linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Viac informácií nájdete v článku.

14.06.2021

Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 26.02.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove“, na pozemku parc. č. 21, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 25, 26, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021
Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 15.04.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Prístavba k ZŠ“, na pozemku parc. č. 677/1, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021

- novinky e-mailom


 

Počasie Jelka online