Preskočiť na obsah

Deň učiteľov

Zverejnené 27.3.2024.

Kategória

„Dobrý učiteľ je ako sviečka – pohltí sa, aby osvetlila cestu ostatným.“

28. marca oslavujeme Deň učiteľov. Učiteľ, richtár a kňaz, boli odjakživa dôležitou osobnosťou v dedine, všetci si ich ctili, mali pred nimi rešpekt a zďaleka ich zdravili. Učitelia boli vždy pripravení odpovedať na každú zvedavú otázku a všetkým pomáhať. Učiteľ bol a dodnes je vzorom múdrosti, ľudskosti, láskavosti a čestnosti. Láskavý pohľad, nekonečno trpezlivosti a srdce každý deň na dlani – to je učiteľ. Vždy iba dáva, s láskou a trpezlivo vedie nemotornú ruku, držiacu ceruzku a píše so žiakmi prvé písmená, učí ich čítať a v každom dieťati vidí iba to dobré. Vychováva z nich osobnosti, šikovných a rozumných ľudí, s vlastnými názormi na život a na svet. Akousi zázračnou silou pretvára detskú dušu, otvára jej brány poznania dokorán. Buďme hrdí na všetkých učiteľov, na ktorých s láskou spomíname a vďačný tým, ktorým zverujeme do rúk svoje deti.

 Milé naše učiteľky, učitelia, dnes Vám všetkým chceme vzdať úctu za Vašu obetavosť, za lásku i drahocenný čas, ktorý deťom počas celého roka venujete a obetavo ich pripravujete na cestu životom. Želáme Vám veľa šťastím a zdravím naplnených dní, prepletených  pocitom spokojnosti a vďakou detí.

S úctou,                        

Ing. Kiš Gabriel, starosta obce