Preskočiť na obsah

Novoročný prejav starostu obce

Zverejnené 1.1.2024.

Kategória

Milé Jelčanky, Jelčania, ctení spoluobčania, vážení priatelia.

Veľmi si vážim, že mám tú česť privítať Vás na prahu nového roka 2024. Úprimne by som nám, Jelčanom, chcel popriať, aby v životoch nás všetkých v nasledujúcom roku prevažovali tie príjemné udalosti a šťastné chvíle, aby sme boli zdraví, spokojní, navzájom ohľaduplní a prajní .

Z mnohých strán dnes počúvame, že žijeme ťažkú dobu, že sú neľahké časy. Na tom, akú dobu žijeme, však máme svoj podiel aj my všetci. Pretože akí sú ľudia, taká je aj doba. Sme to my, kto vytvárame ľudské hodnoty, ovplyvňujeme smer, akým sa uberie rozhovor či jednanie. Sme ľudskí, prajní, priateľskí a otvorení? Alebo naopak, nepriateľskí, nevrlí a arogantní? Doba skutočne nie je ľahká, všetci toho máme veľa, no skúsme pozitívne ovplyvniť to, čo každý z nás môže. A to je napríklad pocit, aký si ľudia vďaka nám odnesú domov a možno ho pretavia aj sami do svojho ďalšieho správania a konania. Prispejme k zlepšeniu medziľudských vzťahov toleranciou a vzájomným pochopením. Žime v porozumení, ohľaduplnosti, buďme dobrým príkladom pre správanie sa našich detí, vnúčat a život bude krajší a plnohodnotnejší.

Vo všetkom tom množstve informácií a povinností musíme v dnešnej dobe pozorne hľadať to, čo je skutočne dôležité a prioritné. Ja verím, a prajem nám všetkým, aby sme to podstatné v našich životoch našli a úspešne napĺňali.

Milí priatelia!

Rok 2024 bude určite zaujímavý, plný výziev a prekvapení, no ja som si istý, že ich spoločne opäť zvládneme. Jelka ukazuje, že sa postupne mení na modernú, rozvinutú a pre všetkých otvorenú obec, stojacu pred mnohými peknými projektmi, ktoré ju opäť posunú ešte ďalej.

Dovoľte mi na záver vysloviť veľké poďakovanie vám, obyvateľom našej obce, ktorí sa tiež mnohými spôsobmi podieľate na jej rozvoji. Ďakujem tiež všetkým kolegom na obecnom úrade i v organizáciách, ktoré zriaďujeme, ako aj členom poslaneckého zboru obce. Vďaka patrí všetkým, ktorí participujú na dianí v našej obci, starajú sa o jej rozvoj, čistotu, bezpečnosť, pomáhajú skôr narodeným alebo naopak, formujú nadchádzajúce generácie.

Úprimne vám všetkým prajem pokojný a požehnaný rok 2024! Nech je rokom splnených prianí, príjemných prekvapení, ale aj časom ľudskej spolupatričnosti, slušnosti či vzájomnej tolerancie a empatie.

Šťastný nový rok 2024!

S úctou

Gabriel Kiš, starosta obce