Preskočiť na obsah

Parkovanie v areáli a okolí základnej školy

Zverejnené 18.1.2023.

Kategória

Vážení rodičia – vodiči.

Naša obec v posledných rokoch prepracovala a vylepšila podmienky parkovania a dopravy pre motorizovaných rodičov v okolí základnej školy. Vytvorením prejazdného jednosmerného parkoviska pre rodičov (celkom ľavé parkovisko v areáli školy), parkovísk pre učiteľov, zriadením nových prechodov pre chodcov a zamedzeniu zastavenia vozidlám pred školou sme vytvorili podmienky pre zvýšenie bezpečnosti dopravy a teda aj našich školákov.

Po zavedení týchto pravidiel sme prostredníctvom našej poriadkovej služby vysvetľovali, upozorňovali, snažili sme sa byť nápomocní.

Napriek tejto našej snahe zostalo niekoľko nezodpovedných rodičov – vodičov, ktorí buď nepoznajú pravidlá cestnej premávky, alebo ich jednoducho ignorujú (čo je smutné – pretože ukazujú zlý príklad deťom o dôležitosti dodržiavania pravidiel a zodpovednosti)

Preto aj touto cestou oznamujeme rodičom – vodičom, že tí, ktorí nebudú dodržiavať platné dopravné značenia, tak ich priestupky bude riešiť obec v blokovom konaní (až do 33€), prípadne v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti (paušálne 79€), alebo bude dôkazy preposielať na príslušný dopravný inšpektorát a budú sa riešiť v priestupkovom konaní.

Preto upozorňujeme všetkých rodičov – vodičov, že:

1) na privezenie a vyloženie detí slúži parkovisko pre rodičov vedľa školy (celkom ľavé parkovisko v areáli školy ), prípadne parkovisko pred kultúrnym domom.

2) Parkovisko pred hlavnými vchodmi do budovy slúžia výhradne = iba = výlučne = jedine zamestnancom školy a dopravnej obsluhe … teda kuriérom. POZOR – rodič sa nepovažuje za obsluhu! Parkoviská sú riadne označené dopravnými značkami parkovísk a dodatkovými tabuľami. Žiadame, aby ich vodiči rešpektovali.

3) Od priechodu pre chodcov zo strany kultúrneho domu až za vjazd na parkovisko pre rodičov je dopravným značením ZÁKAZ ZASTAVENIA zakázané zastaviť! (To znamená, že vodič nemôže zastaviť ani na dobu, kým dieťa vystúpi, či nastúpi).

Chápeme, že mnohí rodičia – vodiči majú tendenciu svoje dieťa odviesť dieťa čo najbližšie ku vchodu do školy, ale je nutné to robiť tak, aby boli dodržiavané dopravné značky.

Vážení rodičia. Naše upozornenia, prosby a napomenutia boli v mnohých prípadoch dlhodobo ignorované. V súčasnosti disponujeme desiatkami (ak nie stovkami) dôkazov porušovateľov dopravných značení vrátane EČV ich vozidiel z našich kamerových systémov. Priestory pred školou, ako aj v škole sú neustále monitorované!

Týmto si vás dovoľujeme upozorniť, že od 23.1.2023 už nebudeme tolerovať porušovanie dopravných značení a nezodpovedných vodičov budeme postihovať, pretože znižujú bezpečnosť dopravy v okolí školy a v mnohých prípadoch dochádza ku kritickým, zdraviu a hlavne život ohrozujúcim situáciám.

Všetkým zodpovedným rodičom – vodičom ďakujeme za spoluprácu ❤️