Preskočiť na obsah

,,Slávnosť jubilantov“ 19.09.2023

Zverejnené 20.9.2023.

19. septembra 2023 sme v obradnej sieni privítali našich starších spoluobčanov a spolu s nimi oslávili ich krásne, okrúhle jubileum.

Slávnosť jubilantov je určená pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Jelka, ktorí v mesiacoch január– jún 2023 oslávili svoje 70-te, 80-te alebo 90-te narodeniny.

Ľudský život je to najvzácnejšie čo máme. Človek vekom dozrieva, je bohatší o skúsenosti, veľa toho prežil a dokázal. Väčšina skoršie narodených vychovala deti a mnohí majú vnukov či pravnukov. Naši občania si v takomto krásnom veku zaslúžia našu úctu, obdiv a vďaku. Vážime si statočnú, celoživotnú prácu, ktorú vykonali.

Slovom, hudbou, ale hlavne srdcom sme sa im poďakovali za všetko, čo pre nás, pre svoje rodiny, pre našu obec urobili. Výnimočnú atmosféru plnú dojatia sme zažili pri gratulácii našej 2. najstaršej občianky v obci, pani Márii Nászádosovej, ktorá s kľudným svedomím môže byť pyšná na svoj vek 91 rokov.

Je veľkým darom od života dožiť sa vysokého veku, vidieť zmeny vo svete, vyprevadiť svoje deti do života a tešiť sa z vnúčat. Našim jubilantom želáme do života veľa radosti, šťastia, lásky, a krásne spomienky, ktoré nikdy nezostarnú. Prajeme im, aby boli ešte dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji si užívali život v kruhu svojich najbližších.