Preskočiť na obsah

Slávnosť jubilantov 20.02.2024

Zverejnené 21.2.2024.

Kategória

Viacerí z vás ste oslávili v uplynulých mesiacoch svoje životné jubileum, alebo určite poznáte niekoho, kto „prestúpil prah ďalšej desiatky“ len nedávno. Oslava okrúhlych narodenín našich spoluobčanov je milou udalosťou, ktorú sme aj my s radosťou pre nich pripravili.

Po odoslaní pozvánok, ktoré boli určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Jelka, ktorí v mesiacoch júl až december 2023 oslávili svoje 70-te, 80-te alebo 90-te narodeniny, sme ich s nadšením privítali 20. februára 2024 v obradnej sieni podnikateľského inkubátora. Bolo príjemné vidieť, ako sa títo ľudia dokážu tešiť z daného okamihu. Rozprávali sa medzi sebou, pretože si stále majú čo povedať, majú veľa spoločného a ešte viac prežitého. Doba, v ktorej vyrastali nebola pravdepodobne vždy k nim a k ich rodinám ústretová. No, v tento výnimočný deň sa ich tváre usmievali, v očiach sa zračila pokora, láska, priateľstvo a myšlienky im zaiste ubiehali aj na blízkych, ktorí s nimi tu už žiaľ byť nemohli. Po krásnom hudobnom programe, ktorý nám predviedla mladá speváčka z Jelky, Brigita Molnosiová, sme si vypočuli slávnostný príhovor pána starostu Ing. Gabriela Kiša a pani matrikárky Marty Szabóovej. Seniorom sa odovzdali pamätné plakety a jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce. Výnimočný zážitok sme získali pri gratulácii našej 5. najstaršej občianky v obci, pani Márii Adámiovej, ktorá si s obdivuhodným vekom 89 rokov užívala čaro okamihu. Prezradíme Vám, že pani Mária dňa 23. februára 2024 oslávi svoje krásne životné jubileum, ,,90“ rokov, a my jej želáme aj naďalej pevné zdravie!

Dojatí sme boli všetci, tieto chvíle sú pre nás nezabudnuteľné a napĺňajú nás. Nasledoval slávnostný prípitok a voľná debata spojená s malým občerstvením. Našim jubilantom želáme do života veľa radosti, šťastia, lásky a krásne spomienky, ktoré nikdy nezostarnú. Prajeme im, aby boli ešte dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji si užívali život v kruhu svojich najbližších.