Preskočiť na obsah

Slávnostné pomenovanie parku okolo kaplnky Anjelov strážnych, 28.10.2023

Zverejnené 3.11.2023.

Kategória

Dňa 28.10.2023 sa uskutočnilo slávnostné pomenovanie parku okolo kaplnky Anjelov strážnych na ,,Park Takáchovcov“. Rodina Takách v 18. stor. dala postaviť túto kaplnku, ktorá do dnešného dňa patrí medzi významné symboly našej obce a sú v nej pochovaní viacerí členovia tohto rodu. Korene tohto rodu siahajú až do 12. storočia. Mnohí z nich zastávali významné funkcie v našej obci, v župe a aj na celoštátnej úrovni.

Starosta obce Jelka Ing. Gabriel Kiš, členovia obecného zastupiteľstva, Základná Organizácia Csemadoku a návštevníci s úctou privítali potomkov rodiny Takách, ktorí prišli z Maďarska, aby sa zúčastnili tejto oslavy. Na úvod sme si vypočuli jelčianske ľudové piesne v podaní zboru kostola Svätého Jána Krstiteľa, slávnostný príhovor pána starostu, pani Agnesy Takách a pána MUDr. Gabriela Radóa. Po odhalení tabule pán farár Rímskokatolíckej cirkvi Tibor Nagy a pán farár reformovanej cirkvi Tibor Kiss požehnali park a jeho užívateľov. Aj v našej obci, ako takmer všade v okolí, sa zrodilo množstvo rozprávok a bájok. Jedna je spojená aj s našou kaplnkou. Prečítal nám ju pán Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva.

Po slávnostnom akte sa účastníci presunuli do miestneho podnikateľského inkubátora, kde miestny historik a spisovateľ Jenő Görföl prednášal prítomným z denníka Gyulu Takácha, nášho dejateľa, ktorý bol pomocným dôstojníkom Artúra Görgeiho a do denníka si zapisoval svoje zážitky, pocity počas dlhej doby ako aj počas revolúcie v roku 1848.

Po prednáške sa pán starosta poďakoval všetkým za účasť a pozornosť. Pani Agnesa Takáchová s rodinou prejavili veľkú vďaku za takéto krásne gesto pomenovania parku po ich predkoch. Na záver na hostí čakala recepcia.

Táto slávnosť bola nezvyčajná, pretože udalosť podobného charakteru sme už dávno nezažili. Teší nás, že sme si uctili našu minulosť a zároveň sme ju prepojili s našou budúcnosťou.