Preskočiť na obsah

V Jelke platia občania len za skutočne vyvezený odpad: V reportáži spravodajskej televízii TA3, starosta obce, Ing. Gabriel Kiš :

Zverejnené 27.9.2023.

Tematika odpadového hospodárstva v našej obci bola v minulosti, ako aj dnes často témou diskusie. Sami sme sa presvedčili o tom, že ľudia ťažko prijímajú zmeny a rokmi zaužívaný ,,systém paušálnych poplatkov za vývoz komunálneho odpadu podľa počtu osôb bez ohľadu na vyprodukované množstvo odpadu“ vôbec neplnil víziu motivovať ľudí k separovaniu odpadu. Doteraz mnohé samosprávy nemajú prehľad o počte skutočne vyvezených nádob.

Pôvodný spôsob spoplatňovania bol nespravodlivý pre tých, ktorí triedili odpad a porozumeli dôležitosti separácii odpadu. Dlhodobým cieľom v našej obci bolo túto skutočnosť zmeniť a posunúť správu komunálneho odpadu na vyššiu úroveň.

Ľady sa pohli a od roku 2022 sa po náročnom strategickom plánovaní a riešení podarilo náš dlhodobý zámer uskutočniť. Nám a ďalším samosprávam umožnil nový systém platiť vývoznej spoločnosti len za skutočne obslúžené nádoby a kontrolovať tak oprávnenosť finančných nákladov na zber odpadu. Údaje zo systému ESONA nám umožnili zaviesť v prvom rade poriadok v odpadovom hospodárstve, ktorý sa následne prejavil v podobe adresných poplatkov za komunálny odpad.

V skratke platí : ,,Koľko vyprodukujem …. toľko zaplatím, alebo čím viac vytriedim …. tým viac ušetrím„.

ESONA je systém na správu vývozu odpadov pre mestá a obce. Na evidenciu odpadových nádob využíva štítky s jedinečnými RFID čipmi obsahujúcimi evidenčné údaje. Každý uskutočnený vývoz odpadovej nádoby je automaticky zaznamenaný. Pri zbere nádoby čítacie zariadenie namontované na vozidle zaeviduje údaje z čipu na zbernej nádobe. Spolu s GPS súradnicami a presným časom ich odošle cez mobilnú sieť priamo do systému ESONA. Pravdivé informácie o skutočne vykonaných výsypoch odpadových nádob sú k dispozícii predstaviteľom samosprávy, ako aj manažérom vývozných spoločností.

Dovolím si nazvať nás ,,priekopníkmi“ spolu s mestom Senec, Krásno nad Kysucou a Žilinou v znížení množstva odpadu a v znížení nákladov za vývoz a likvidáciu odpadov, pretože sme sa zaradili medzi prvé samosprávy, ktoré urobili ,,veľký krok“ k zavedeniu poriadku, úsporám nákladov a zlepšeniu životného prostredia začatím používania systému.

Výsledky sa po zavedení nového spôsobu v našej obci Jelka dostavili hneď, zvýšila sa miera triedenia komunálneho odpadu. Zohľadnili sa požiadavky mnohých občanov, ktorí poctivo triedia, a smetné nádoby sa im odvážali poloprázdne. Podľa nového systému každá domácnosť platí toľko, koľko nevytriedeného odpadu vyprodukuje. Je to motivujúci a spravodlivý spôsob spoplatnenia.

Vďaka elektronickej evidencii a zavedeniu adresných poplatkov sme zabránili extrémnemu zvyšovaniu poplatkov pre občanov.

Pevne verím, že ak naďalej sami budeme presvedčení a budeme konať v zmysle dôležitosti separácie odpadu, automaticky navedieme na tento ,,dobrý čin“ viacerých okolo nás, pretože ako hovorí aj naše slovenské príslovie: „Radšej raz vidieť ako stokrát počuť“, teda videné presviedča.

Vážení občania, ponúkame Vám k nahliadnutiu nasledovnú reportáž o systéme ESONA, ktorú pripravila spoločnosť MIM, s.r.o. v spolupráci s TA3, ktorá bola odvysielaná na obrazovkách spravodajskej televízie TA3.

Pre zobrazenie a prehranie reportáže kliknite sem: