Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 28. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 207/2023

Prílohy